? ??????????????Cherry Blossoms? ????? ?????? ???Rating: 4.5 (10 Ratings)??6 Grabs Today. 5452 Total Grabs
. ??????Get the Code?? ?? ?????Science of a Splatter? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (6 Ratings)??6 Grabs Today. 5750 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ???????????? ????Easy Install Instructions: CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Friday, June 5, 2009

Tugasan 2 : Ulasan Artikel Jurnal Ilmiah

Artikel 1
Tajuk : Reflective Practices in Foreign Language Teacher Education: A View Through Micro and Macro Windows.

Pengarang : Naomi Geyer, University of Wisconsin- Madison

Latar belakang Kajian :
1- Kajian ini dijalankan kerana kurangnya pendedahan bahasa asing sebagai bahasa kedua sebagai bahasa pengantar di dalam proses P&P.
2- Tujuan utama kajian ini dijalankan untuk melihat keberkesanan bahasa asing dalam proses P&P dengan memilih bahasa jepun sebagai bahasa kedua sebagai bahasa pengantar.

Sampel Kajian : 15 pelajar siswazah University of Wisconsin- Madison

Tempat Kajian : Kelas Mikro dan Makro sewaktu sesi P&P berlangsung

Pengumpulan Data : Secara kolaboratif
1- Pemerhatian – pengumpulan data diperolehi dengan membuat pemerhatian di dalam kelas P&P berlaku. 50 minit dalam kelas mikro dan makro serta 10 minit di dalam kelas yang sedang dijalankan.
2- Vidoe rakaman /pita rakaman- sewaktu di dalam kelas mikro dan makro, diadakan rakaman proses P&. Ini untuk peserta lain menilai serta membuat refleksi dengan apa yang berlaku supaya penambahbaikan dapat dilakukan.

Penganalisisan Data :
Segala maklumat yang diperolehi oleh peserta lain dianalisis. Maklumat yang diberikan datang dari pemerhatian dan rakaman dalam proses P&P yang dilihat.

Hasil Kajian Tindakan :
Bahasa asing sebagai bahasa kedua di dalam proses P&P melalui mikro dan makro member keberkesanan yang baik kerana ianya dapat meningkatkan mutu pengajaran. Selain itu, dapat meningkatkan kelemahan serta member kesedaran akan penting cara pengajaran dengan adanya bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

Artikel 2
Tajuk : Collaboration Between Teacher Education and Kindergarten Teacher

Pengarang : Janet Pickard Kremenitzer, Elementary Education,University of Hartford Connecticut and Thomas Myler, Kindergarten Teacher, Newington Public Schools, Newington Connecticut.

Latar belakang Kajian :
Kajian ini adalah kajian mengenai bagaimana untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran di tadika dengan kerjasama dari guru tadika dan pendidik luar dari tadika.
Sampel Kajian : Guru tadika Newington Public Schools, Newington Connecticut.

Tempat Kajian : Kelas tadika Newington Public Schools, Newington Connecticut.

Pengumpulan Data : Secara kolaboratif
1- Membuat temubual/ soal selidik
2- Gambar digital dan Vidoe rakaman - sewaktu di dalam kelas tadika proses P&P berlangsung. Ini untuk peserta lain menilai serta membuat refleksi dengan apa yang berlaku supaya penambahbaikan dapat dilakukan.
3- Membuat pernilaian secara bertulis dan lisan

Penganalisisan Data :
Segala maklumat yang diperolehi dianalisis. Maklumat yang diberikan diperolehi dari temubual, sola selidik rakaman dan komen dalam proses P&P yang dilihat.

Hasil Kajian Tindakan :
Berbagai kaedah boleh diaplikasikan di dalam proses P&P di tadika. Ini kerana pembelajaran di tadika merupakan satu proses pembelajaran yang pertama untuk kanak-kanak sebelum ke peringkat sekolah. Peranan guru tadika amat penting supaya dapat memberi impak yang positif dalam perkembangan kanak-kanak serta meningkatkan minat kanak-kanak terhadap dunia pendidikan.

0 comments: